Chat

Let's chat at ► WEB44.CHATango.com .

Let's chat during the shows there.


Proszę używać tamtego czata w trakcie trwania słuchowisk na żywo, aby pisać tam komentarze, pytania, uwagi.
W trakcie trwania słuchowiska na żywo, nie zawsze jestem w stanie jednocześnie mówić i wczytywać się w pisane tam komentarze, ale jednak jest to użyteczny sposób komunikacji, porozumiewania się w czasie audycji "bezgłosnie", "po cichu".
Np. pomocne są komentarze "techniczne" np. odnośnie jakości dźwięku, czy głośność jest właściwa, strumień (nie)przerwany, itd.

No comments:

Post a Comment