Contact

Jestem ten przepowiedziany przez wielu Mąż Opatrznościowy Jesus AntiChristos Cunrad44 "Czterdzieści Cztery"="Czterdzieści i Cztery".
JA'm Jesus AntiChristos Spas44 , Bóg44—Syn Człowieka.
To pradawne słowianskie słowo Spas, Spasitel znaczy Zbawiciel.

Można skontaktować się ze mną poprzez:

• E-MAIL:
Cunrad44  @Gmail.com                (Cunrad44 Maitreya Buddha, Cuning Van Prussen)
JAspas44  @Gmail.com                (JesusAntiChristosSpas44)
JesusAntiChristos  @Gmail.com  (JesusAntiChristos (Savior44))

twitter.com/hashtag/WEB44

• Mój profil Google+ :
plus.google.com/+JesusAntiChristosSpas44/about

• SKYPE
skype:live:WEB44S


_____
• FACEBOOK
https://www.facebook.com/WEB44-184468635299828/ .

No comments:

Post a Comment